Fra:                                  bmi motionsudvalget< bmimotionsudvalget@gmail.com>

Sendt:                             10. november 2016 07:32

Til:                                   BMI Motionsudvalget

Emne:                              Uddannelse til trafikofficial

 

Hej alle

 

Vi har fået mulighed for at benytte os af et unikt tilbud - uddannelse til trafikofficial - gratis! Dette kursus koster ellers over 10.000 kr. at afholde, og det tilhørende trafikrelaterede førstehjælpskursus kan let løbe op i 3000 kr. pr. person - det er også gratis og inkluderet i tilbuddet. For nemheds skyld er den oprindelige mail klippet ind herunder - hvis nogen er i tvivl, er BMI Motion medlem af DIF.

 

Når der står, at der er en forventning om, at man kan komme arrangementer til gavn, skal det ikke forstås som en forpligtelse - det blev skarpt understreget ved det møde, jeg var til, at dette er en frivillig funktion, og man kan når som helst sige nej. Når det er sagt, så vil evt. indtægter fra ens funktion som TO tilfalde én selv, hvis det ikke er et arrangement, BMI som helhed stiller op til.

 

Man kan vælge at se det som en mulighed for - på kommunens regning - at tilegne sig nye personlige kompetencer, som man så senere har mulighed for at bruge efter egen lyst.

 

Hvis nogen er interesserede i dette tilbud, bedes de skrive til Thomas på tsr@textminded.com med de oplysninger, der er nævnt nedenfor. Jeg står selvfølgelig også til rådighed for eventuelle spørgsmål. Sidste tilmeldingsfrist er mandag 21. november.

 

På Motionsudvalgets vegne - Thomas Wollesen Rambusch

 

Den oprindelige mail:

 

I forlængelse af informationsmødet om trafikofficials på Dokk1 den 26. oktober anmodes de af jer, der er interesserede i at få uddannet trafikofficials om at melde tilbage til undertegnede om: 1. Hvilke personer fra jeres forening er det, at I ønsker uddannet som trafikofficials. De enkelte foreninger er velkommen til at få uddannet flere trafikofficials Oplys venligst: a. Navn på personen b. Adresse c. Cpr d. Og om de pågældende har et trafikrelateret førstehjælpskursus, der er under 3 år gammelt. Hvis ikke vil de skulle deltage i et sådant førstehjælpskursus forud for selve trafikofficial uddannelsen. I forbindelse med jeres afklaring i klubberne, så bemærk venligst at trafikofficials SKAL opfylde følgende krav: · Være minimum 21 år · Have førerbevis · Have et trafikrelateret førstehjælpsbevis der er under 3 år gammelt (se ovenfor) · Være medlem af en klub under DIF Praktik: · Førstehjælpskurset forventes afholdt i januar eller februar 2017. Der skal afsættes 8 timer hertil · Uddannelsen som trafikofficial forventes gennemført i februar eller marts. Det afvikles med teori fredag eftermiddag og aften og så praktik lørdag, hvor man politiet underviser og superviserer ude i trafikken. Efter bestået kursus udstyres de nye trafikofficials med en official tilladelse, TO-vest, fløjte samt trafikstav · Kurset er gratis for både deltagere og foreninger/klubber. Udgiften afholdes i fællesskab af Kulturhovedstad 2017 og Aarhus Events. · Der er ikke knyttet forpligtelser til uddannelsen, men der er en forventning om at de uddannede trafikofficials - efter nærmere aftale - vil kunne komme events i hele Aarhus til gavn både i kulturhovedstadsåret og efterfølgende Baggrunden for initiativet: På baggrund af drøftelser med flere idrætsforeninger, Idrætssamvirket samt med politiet kan vi i forhold til afvikling af idrætsevents opleve en stor efterspørgsel efter assistance fra Politihjemmeværnet. Det sker samtidig med at mængden af events i Aarhus er stigende – bl.a. pga. Kulturhovedstadsåret og samtidig med at Politihjemmeværnet også skal løse opgaver ved landets grænser. For at løse den udfordring det kan give jer som arrangør af sportsevents, så vil Aarhus Events sammen med Kulturhovedstad 2017 – og i tæt samarbejde med politiet - gerne tilbyde idrætsforeningerne i Aarhus selv at få uddannet ”trafikofficials”.