Fra:                                  bmi motionsudvalget< bmimotionsudvalget@gmail.com>

Sendt:                             8. august 2016 18:01

Til:                                   bmi motionsudvalget

Emne:                              Officials - MTB Challenge og Støt Brysterne

 

Flagstatus:                      Afmærket

 

Hej alle

 

Et par enkelte ord om vores officialsordning. Ordningen er, som alle forhåbentlig er klar over, afgørende for, at vi kan blive ved med at tilbyde mange gratis eller billige løb til vores medlemmer. Ordningen er oprindelig indgået med Aarhus Motion, men har senere knopskudt til også at omfatte Aarhus 1900 og Århus Firma Sport, dog i mindre grad.

 

Må jeg først sige, at det har været en fornøjelse med den store tilslutning til ordningen i år - det har været væsentlig lettere at opfylde vores forpligtelser end sidste år. Men året er ikke helt forbi endnu, og der er endnu nogle få arrangementer, der udestår.

 

Vores primære forpligtelse er som nævnt over for Aarhus Motion, som er den altoverskyggende indtægtskilde på dette område, og for dem mangler vi i skrivende stund to arrangementer (DHL-Stafetten er fuldtegnet), nemlig Grand Prix Aarhus 13/8 (2 timers tjans) og MTB Challenge 18/9 (3-4 timer). Til det første skal vi nok ikke håbe at skrabe flere sammen efter adskillige opråb fra mine side, men AM er glade for de 18, vi kan stille med. Til MTB Challenge mangler vi endnu at få nogle få pladser fyldt, så hermed en opfordring til at melde sig til den dag - vi skal gerne have 40 BMI'ere ud at hjælpe til. Skriv til mig på tsr@textminded.com, hvis du har mulighed for at give en hånd denne dag.

 

Vi har også fået en henvendelse fra Århus Firma Sport, der gerne vil have vores hjælp til Støt Brysterne Løbet 25/9. Vi har ikke fået nærmere oplysninger om funktionerne, men det er forventeligt 3-4 timer med vejvisning og cykelofficials, som vi tidligere har gjort for dem. Det er igen omkring Mindeparken, denne gang med både kvindelige og mandlige løbere og løbsstart kl. 13. Jeg vil gerne understrege, at dette arrangement har andenprioritet - som sagt servicerer vi primært Aarhus Motion iht. aftale, og for det andet betaler ÅFS noget mindre end AM. Men skulle der være medlemmer, der har tid og lyst til en tjans denne dag, hører jeg naturligvis gerne fra dem, da mange bække små osv., og det skader aldrig at gøre sine hoser grønne flere steder :-)

 

Igen - tak for den gode opbakning og store hjælp hidtil - jeg håber, I vil hjælpe os med at komme helt i mål, så AM ikke betænker sig på at bruge os igen en anden gang. De er rigtig glade for vores bidrag hidtil.

 

Mange hilsener

Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator